ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κατερίνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κατερίνης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κατερίνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α    Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ   Ε Μ Β Ε Λ Ε Ι Α Σ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α    Τ Ο Π Ι Κ Η Σ    Ε Μ Β Ε Λ Ε Ι Α Σ
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ
1
Εθελοντισμός: Θαλάσσια ατυχήματα
25
2
Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές
35
3
Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες
25
4
Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
25
5
Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές
35
6
Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά
25
7
Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
25
8
Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος
50
9
Κατασκευή τοπικής φορεσιάς
50
10
Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
50
11
Κοπτική ραπτική
50
12 
Διοργάνωση Τοπικών  εκθέσεων με  σκοπό  την  προβολή  τοπικών παραδοσιακών προϊόντων  με   στόχο την δημιουργία  Ομάδων τοπικής δράσης
25
13
Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου
150
14
Εργαστήριο Fusing
50Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε
1.       Στο Δημαρχείο Κατερίνης - 1ος όροφος - γραφείο 15 - Κα Γκατζά Στέλλα και στο τηλ. 2351350536
2.       Κα Γιολάντα Κεραμίδα – υπεύθυνη εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. τηλ. 2351059058 και 6979895362
3.       ΚΕΠ Δημαρχείου τηλ. 2351350000
4.       ΚΕΠ Νομαρχίας τηλ.  2351351101
5.       Στη Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου: Κο Σαρηγιαννίδη Σταύρο Τηλ. 2351352021 
6.       Στη Δ.Κ. Κορινού: Κο Κυραϊλίδη Αντώνιο και Ζανέτα Αναστάσιο Τηλ. 2351350900 και 2351350905
7.       Στη Δ.Κ. Καλλιθέας:  Κο Αντωνιάδη Κώστα Τηλ. 2351063251
8.       Στη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς: Κο Παπαγεωργίου Δημήτριο Τηλ.2351351720-2351351717
9.      Στη Τ.Κ. Ρητίνης: Κο Οδυσσέα Γραμματικό Τηλ. 2351352306- 2351086011


Δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από Τετάρτη 1-10-2014 έως και την Τετάρτη 15-10-2014  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: